Studera i läroboken om norden under andra världskriget. Följande frågor (1 - 17) är uppgifter till denna delmodulen:

1. Varför bildades en samlingsregering i Sverige i december 1939?

2. Argumentera för och emot beslutet från svenska regeringen att låta tyska trupper transporteras genom Sverige!

3. Hur var svenskarnas inställning till Tyskland under mellankrigstiden och i början av kriget? Beskriv opinionen i Sverige!

4. Redogör för bakgrunden till finska vinterkriget!

5. Hur ställde sig Sverige till det kriget?

6. Redogör för bakgrunden till "fortsättningskriget"!

7. Hur gick det till när Danmark och Norge ockuperades?

8. Hur styrdes Danmark respektive Norge under resten av kriget?

 

9. Varför var den svenska järnmalmen av strategisk betydelse?

10. Varför ville Churchill hjälpa finnarna i kriget mot Sovjet?

11. Vilka var Sveriges motiv för att hjälpa till att snabbt få fred mellan Finland och Sovjet?

12.a. Vad gjorde Sverige för att lugna britterna när freden mellan Finland och Sovjet var klar?

12.b. Förändrade åtgärderna något?

13. Diskutera Sveriges politik i frågorna 1-4 utifrån realpolitiska och moraliska aspekter! Sveriges handel med Tyskland under kriget:

14. Varför infördes ransoneringar?

15. Ge ex. på ransonerade varor!

16. Hur gick det till att köpa ransonerade varor?

17. Vad menas med "hamstrarna"?